Radilica Studenti
Pravne napomene

Opći uvjeti korištenja web stranica Radilica.hr
Korištenje web-stranica omogućuje Vam: slanje otvorene zamolbe za posao elektroničkim putem, te je podložno ovim pravilima.
Prilikom korištenja web-stranica s ciljem slanja otvorene zamolbe, potrebno je prijaviti se ispunivši online obrazac, koji možete pronaći na ovim stranicama.
Pod otvorenom zamolbom za posao smatra se uredno popunjena prijava, zamolba s priloženim životopisom, koju možete poslati Radilici putem online obrasca. Radilica će Vaše podatke, zamolbu i Vaš životopis pohraniti u bazu otvorenih zamolbi za posao, te će se Vaša zamolba uzeti u obzir u slučaju da se u Radilici pojavi potreba za studentom Vašeg profila.

Napomene o privatnosti
Ove Napomene o privatnosti opisuju kako Radilica postupa s Vašim osobnim podacima koje Radilica zaprimi tijekom Vašeg korištenja ovih web-stranica. Kao posjetitelj ovih web-stranica prihvaćate postupke i mjere zaštite privatnosti navedene u ovim Napomenama o privatnosti.
Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radu, kao i ostali podaci koji su potrebni za Vašu prijavu, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni. Radilica se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave za zapošljavanje. Radilica će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Unošenjem Vaših osobnih podataka na ove web-stranice dajete svoju suglasnost da Radilica može koristiti podatke o Vašoj e-mail u svrhu slanja obavijesti o otvorenim natječajima za zapošljavanje.
U slučaju da od Radilice zatražite brisanje otvorene zamolbe za posao koju ste uputili Radilici, Radilica se obvezuje da će iz baza podataka trajno ukloniti sve Vaše osobne podatke koji su uneseni kao i sve dokumente koje ste elektroničkim putem uputili Radilici u svrhu slanja otvorene zamolbe za posao.

Opći uvjeti korištenja web stranica cc-akademija.com
Korištenje web-stranica omogućuje Vam prijavu na natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Contact Center Akademije (u daljnjem tekstu Natječaj), te je podložno ovim pravilima.
Prilikom korištenja web-stranica s ciljem prijave na Natječaj, potrebno je prijaviti se ispunivši online obrazac, koji možete pronaći na stranicama cc-akademija.com.
Pod prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjena prijava sukladno Uvjetima natječaja koju možete poslati Radilici putem online obrasca. Radilica će Vaše podatke pohraniti u bazu prijava na Natječaj.
Svi dobiveni podaci predstavljaju povjerljive podatke i poslovnu tajnu te se mogu prikupljati, obrađivati, koristiti isključivo za potrebe Natječaja te Radilice d.o.o., odnosno u svim postupcima vezanim za Natječaj i CCA.
Radilica d.o.o. jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te će, sukladno propisima, prikupljene osobne podatke koristiti, obrađivati i dostavljati trećim osobama uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih dostupa i promjena.
U slučaju da od Radilice zatražite brisanje Vaše prijave na Natječaj, Radilica se obvezuje da će iz baze podataka trajno ukloniti sve Vaše podatke koji su uneseni kao i sve dokumente koje ste elektroničkim putem uputili Radilici u svrhu slanja prijave na Natječaj.

Elektronska komunikacija
Korištenjem ovih web-stranica komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da sve obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni ili koje ste Vi dostavili Radilici elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku. Smatrat će se da su obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji dostavljeni kada su primljeni.

Izmjene Pravila
Radilica zadržava pravo mijenjati ova Pravila na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti ili najave namjere promjene. Radilica ne odgovara ni za kakve moguće štetne posljedice bilo koje vrste proizašle iz takvih promjena. O svakoj izmjena ovih Pravila biti ćete obaviješteni elektronskim putem.

Pitanja i sugestije
Ako imate kakvih pitanja ili prijedloga o ovim Pravilima slobodno nas kontaktirajte e-mailom na info@radilica.hr.

Copyright © Radilica d.o.o. 2012-2018.
design Studio Fotak | developed by STO2