Radilica Studenti
Edukacija za agente
  • Razvoj timskih uloga/Rad u timu
  • Emocionalno opterećenje u poslu
  • Umijeće poslovne komunikacije
  • IT Help Desk edukacija
  • Prelazak s direktne na telefonsku prodaju
  • Naplata potraživanja
Poslovna komunikacija e-mailom

Iz sadržaja radionice...

  • Razlike između pismene i usmene komunikacije
  • Standardi i stilovi u komunikaciji e-mailom
  • Poslovni bonton u komunikaciji e-mailom
  • Primjeri iz prakse

Trajanje: 1 radni dan

Kome je namijenjena: Agentima u kontaktom centru i svima čiji je posao vezan uz e-mail komunikaciju s korisnicima.

Ishodi: Polaznici će naučiti identificirati specifičnosti komunikacije e-mailom u odnosu na usmenu komunikaciju, prepoznati elemente koji čine jasnu i dobro napisanu e-mail poruku, prilagoditi svoj stil datoj situaciji i klijentu te saznati u kojim situacijama radije odabrati usmenu komunikaciju.

Povezani sadržaji
Copyright © Radilica d.o.o. 2012-2018.
design Studio Fotak | developed by STO2