Radilica Studenti
Edukacija za agente
 • Razvoj timskih uloga/Rad u timu
 • Emocionalno opterećenje u poslu
 • Umijeće poslovne komunikacije
 • IT Help Desk edukacija
 • Prelazak s direktne na telefonsku prodaju
 • Naplata potraživanja
Rješavanje reklamacija/Rad sa zahtjevnim korisnicima

Iz sadržaja radionice...

 • Utjecaj percepcije na komunikaciju
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Korisnikova očekivanja od usluge i pružatelja usluge
 • Korisnikova percepcija dobro isporučene usluge
 • Uobičajene pritužbe korisnika
 • Razgovor sa zahtjevnim/ljutim korisnicima

Trajanje: 2 radna dana

Kome je namijenjena: Agentima u kontaktom centru i svima čiji je posao vezan uz komunikaciju s korisnicima i svakodnevno rješavanje većeg broja pritužbi korisnika.

Ishodi: Polaznici će naučiti sagledati pružanje usluge iz korisnikove perspektive, čuti više o uobičajenim pritužbama klijenata i načinima na koje ih razriješiti, usvojiti tehnike aktivnog slušanja u svrhu provjere i pokazivanja razumijevanja korisnika i njihovih potreba te naučiti kako vlastitim reakcijama doprinijeti postizanju rješenja koje će biti zadovoljavajuće za korisnika i tvrtku.

Povezani sadržaji
Copyright © Radilica d.o.o. 2012-2018.
design Studio Fotak | developed by STO2